• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Bestuur

E-mail Afdrukken PDF

.: Visie en actiepunten bestuur Vereniging DSBdeposito's

Het bestuur heeft als belangrijkste taak dat de gedupeerden met een Achtergesteld Deposito zich maximaal verenigen. Hoe meer leden, hoe meer juridische acties we daadwerkelijk kunnen financieren.
Het is een grote taak om tegelijkertijd een verenigingsorganisatie vorm te geven en daarnaast actief juridische en politieke doeleinden te bereiken. Het één kan echter niet zonder het ander. We hebben gelukkig een team van hard werkende vrijwilligers die bereid zijn een substantieel aantal uren per week aan de organisatie en het te bereiken doel te geven. Uiteraard ook in hun eigen belang!
De vereniging kent de volgende opzet en activiteiten.

 A. Juridische procedures en samenwerkingsverbanden

Wijn & Stael advocaten
In samenwerking met mr. van Andel en mr. Rutten van het bekende advocatenkantoor Wijn & Stael procederen wij tegen DNB en de DSB Bank in faillisement. Mr. van Andel behoort tot de absolute top van de Nederlandse insolventie advocaten/curatoren. Zo is mr. van Andel curator bij het Landis faillissement, en behartigde hij ook de zaak van de gedupeerde spaarders van de Stichting Hoop-Verlies bij het faillissement van de Van der Hoop bankiers. Deze gedupeerde spaarders hebben uiteindelijk vrijwel al hun geld teruggekregen.
In het menu "Procedures" vindt u nadere informatie over de lopende procedures.

Samenwerking met rechtsbijstandverzekeraars
In april 2010 is de vereniging DSBdepositos een overeenkomst aangegaan met alle grote rechtsbijstandverzekeraars in Nederland. Samen financieren wij de "procedure DGS".
Ook bij de twee andere procedures zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan.
De verzekerden kunnen zonder zelf de huidige contributie te hoeven betalen lid worden van de vereniging. In het menu "Rechtsbijstand" vindt u welke verzekeraars allemaal meedoen.

Samenwerking met andere belangenbehartigers
DSBdepositos is de exclusieve opdrachtgever aan Wijn & Stael advocaten om de procedure tegen de DNB te voeren. SMCO ondersteunt DSBdepositos bij deze procedure met een éénmalige donatie van 3.500 euro. De totale juridische proceskosten zijn begroot op 177.000 euro. Helaas hebben wij vooralsnog geen indicaties dat SMCO een budget beschikbaar wil stellen om verdere ondersteuning te bieden. Daarmee geeft alléén het lidmaatschap van DSBdepositos daadwerkelijk steun aan de financiering van deze procedure. Zie verder onder menu "Vraag en Antwoord": "Ik ben donateur van SMCO, wat kan DSBdepositos voor mij betekenen?".
Voor DSBdepositos staan alle samenwerkingsverbanden en/of vormen open. Alles met het doel: alle AD-gedupeerden al hun geld terug. Hoe meer we ons verenigen, hoe sterker we staan.

Curatoren
De Vereniging DSBdepositos onderhoud goede contacten met de curatoren. Ook de curatoren van de DSB Bank vinden het van groot belang dat ze één duidelijk aanspreekpunt hebben voor de AD-gedupeerden. Zo is het mogelijk om afspraken te maken ten behoeve van alle leden van de vereniging.
Door in nauw contact te staan met de curatoren willen we actief ons belang verdedigen bij het verder afwikkelen van de DSB boedel.

 B. Media en Politiek

Commissie Scheltema
We hebben nauwlettend de Commissie Scheltema gevolgd, die de val van de DSB Bank heeft onderzocht. De vereniging heeft de Commissie een uitgebreide brief gestuurd met aandachtspunten omtrent de Achtergestelde Deposito's. In het onderzoeksrapport zijn diverse punten overgenomen en de Commissie heeft kritiek op de productinformatie en stelt de vraag waarom DNB eind 2007 het niet heeft verboden het achtergesteld sparen opnieuw op de markt te plaatsen i.v.m. het toen al duidelijk verhoogde risico bij de bank. Vanwege solvabiliteitsproblemen was de bank al midden 2007 onder verscherpt toezicht, en eind 2007 had DNB zelfs besloten de bank onder stille curatele te plaatsen. Met de komst van Zalm is de curatele op het laatste moment niet doorgezet.

Politiek
We blijven de politiek waar nodig benaderen en wijzen op haar verantwoordelijkheid naar de AD slachtoffers. Wij zullen onze visie uitdragen dat mede door falend toezicht van de DNB en AFM de DSB bank is gevallen. De consequenties mogen niet op een beperkte groep (de AD houders) worden afgewenteld. We gaan hierin nauw samenwerken en afstemmen met andere belanghebbenden. Deze lijn is met name van belang voor het geval de AD's onverhoopt toch niet onder het DGS gaan vallen en voor de 100.000+ AD slachtoffers.

Media
De publicaties en ontwikkelingen in de media zullen we systematisch blijven volgen en indien nodig actief reageren. De beeldvorming dat het "ons eigen schuld" is zullen we waar mogelijk bestrijden.

 C. Interne organisatie

Financiën
Wij voeren een conservatief financieel beleid. De bestuurs- en commissie leden zullen op basis van onkostenvergoeding werken. Het bestuur opereert binnen de grenzen en begroting die de leden in de Algemene Ledenvergadering hebben goedgekeurd. De financiën worden gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie, die is samengesteld uit leden.

Ledenadministratie
Een goede leden administratie is de operationele basis van elke vereniging. Het actualiseren en bijhouden is een belangrijke taak.

Ledencommunicatie
Het bestuur mailt frequent Nieuwsbrieven, ook wel Bestuursmededelingen genoemd. Om de twee a drie weken verschijnt er een Nieuwsbrief, en bij belangrijke gebeurtenissen vaker.
De leden hebben de mogelijkheid per e-mail vragen te stellen. De vereniging geeft geen individuele adviezen. Wel geven wij richtlijnen die in het algemeen belang zijn van alle Achtergesteld Deposito houders. Dit zijn bijvoorbeeld instructies hoe u uw vorderingen bij de curator kunt indienen.
De leden kunnen onderling met elkaar corresponderen en discussiëren via het besloten forum.
Ook kunnen de leden zo elkaar tips geven.
Tenslotte is er op de website een sectie "Vragen en antwoorden". Voor niet-leden is een selectie aan antwoorden toegankelijk, voor leden alle antwoorden.

Commissies
Binnen de vereniging zijn diverse commissies actief. Deze commissies hebben tot doel bepaalde taken uit te voeren, externe ontwikkelingen te volgen, informatie te verzamelen en waar nodig het bestuur van advies te dienen. Commissieleden worden door het bestuur aangesteld. Om de communicatielijnen kort te houden, heeft in elke commissie minimaal 1 bestuurslid zitting. De volgende commissies zijn actief:
- Juridisch
- Media en Politiek
- Rechtsbijstand Verzekeraars
In de Commissie Juridisch participeren mede een aantal juristen die zelf ook gedupeerden zijn. In totaal zijn circa 10 commissieleden actief.
Het opstarten en verder versterken van de commissies met nieuwe leden is een belangrijke doelstelling. Alle leden kunnen zich aanmelden voor de commissies.

Ledenwerving
Het werven van nieuwe leden is essentieel om ons draagvlak te vergroten en om onze juridische acties te kunnen financieren. Via een veelheid aan kanalen proberen wij de gedupeerden te benaderen om zich aan te sluiten. Alle grote rechtsbijstandverzekeraars adviseren momenteel al actief hun verzekerden om lid te worden. Verder geven we inbreng in openbare forums voor gedupeerden van de DSB Bank. Ook zijn we actief via de media. Bij ons bekende mailbestanden van AD-gedupeerden gebruiken we om de gedupeerden er op te wijzen dat er grote noodzaak is om ons te verenigen.

 

.: Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:

ir. Wouter de Jong (voorzitter)
Opleiding aan TU Twente. Vele jaren actief in bedrijfsleven als projectmanager bedrijfsbrede-informatievoorziening (erp-systemen) en als manager logistiek & operations. Momenteel interim manager en management consultant. Bestuurder bij diverse verenigingen.

Duco Zoomer (secretaris en voorzitter juridische commissie)
Na zijn studie rechten advocaat geweest en is toen ook curator in verschillende faillissementen geweest. Hij is nu bedrijfsjurist bij een grote internationale onderneming.

Jack Ruijters (penningmeester)
Postdoctorale controllersopleiding VU in Amsterdam. Werkzaam geweest o.a bij een Amerikaanse multinational als Director Finance en sinds 2008 werkzaam als controller bij een accountantsorganisatie.

Arnold Kusters (media en politiek)
Directeur van een internationale projecten organisatie. Oprichter en bestuurslid van verschillende verenigingen en stichtingen. In het verleden actief geweest in diverse maatschappelijke campagne organisaties en in het landelijk bestuur van een politieke jongeren organisatie. Naut heeft een academische opleiding en zijn kwaliteiten liggen op het vlak van strategisch en doelgericht denken en handelen.Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 08:49