• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Vereniging DSBdepositos wint rechtzaak tegen DNB

E-mail Afdrukken PDF

Persbericht

 

 

Achtergestelde deposito’s van DSB vallen onder het Deposito Garantie Stelsel

                  Vereniging DSBdepositos wint rechtzaak tegen DNB

 

 

Amsterdam, 30 juni 2011

 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag in hoger beroep bepaald, dat ook de door de DSB Bank uitgegeven achtergestelde deposito’s onder de dekking van het Deposito Garantie Stelsel (DGS) vallen.

 

Dit betekent dat ook de houders van deze deposito´s het spaargeld dat zij nog van de failliete DSB Bank tegoed hebben, volledig of in elk geval voor een deel, van De Nederlandse Bank zullen terugkrijgen. Voor ongeveer 90% van de 3.700 houders van de achtergestelde DSB deposito´s heeft de uitspraak van het CBb tot gevolg dat zij alsnog hun hele spaartegoed terugkrijgen. Voor de overblijvende 10%, die nog een bedrag tegoed hebben van boven de DGS-grens van € 100.000, betekent de uitspraak een gedeeltelijke terugbetaling van hun spaartegoed. De Nederlandse Bank zal door de uitspraak een bedrag van ongeveer € 90 miljoen moeten uitbetalen.

 

De Nederlandse Bank is de uitvoerder van het Deposito Garantie Stelsel. In die hoedanigheid heeft deze na het faillissement van de DSB Bank gesteld dat de achtergestelde deposito´s van de DSB Bank, vanwege het `achtergestelde` karakter van deze spaargelden, niet voor dekking onder het garantiestelsel in aanmerking komen. De vereniging DSBdepositos heeft deze stelling via een drietal proefprocedures voor de rechter bestreden. Eén van de belangrijkste argumenten daarvoor was dat er geen algemene uitsluiting van achtergestelde leningen is te vinden in de regels van het Deposito Garantie Stelsel. Deze zijn alleen onder specifieke voorwaarden van het garantiestelsel uitgesloten. En aan deze voorwaarden voldeden de achtergestelde DSB deposito´s niet, zoals nu ook in de uitspraak van het CBb is vastgesteld.

 

De uitspraak is bijzonder goed nieuws voor iedereen die zijn of haar spaargeld als een achtergestelde deposito aan de DSB Bank heeft toevertrouwd. De curatoren in het DSB Bank faillissement hebben eerder aangegeven dat deze spaarders naar verwachting geen enkele uitkering uit de boedel van de failliete bank zullen ontvangen.

 

De vereniging DSBdepositos is bijzonder erkentelijk voor het werk dat voor de procedures is verricht door haar advocaten Koen Rutten en Willem Jan van Andel van het advocatenkantoor Wijn & Stael te Utrecht. Ook is de vereniging erkentelijk voor de substantiële financiële steun die zij voor het voeren van de procedures van de rechtsbijstandverzekeraars Stichting Achmea Rechtsbijstand, ARAG, DAS, SRK rechtsbijstand en Univé heeft ontvangen.

 

De vereniging DSBdepositos voert ook nog samen met de genoemde rechtsbijstandverzekeraars proefprocedures tegen de curatoren in het DSB Bank faillissement over de eenzijdige en tekortschietende voorlichting over de achtergestelde deposito´s. Hiermee moet de achtergestelde status van de achtergestelde deposito’s omgezet worden in een concurrente vordering. Verder bereidt de vereniging, samen met de genoemde rechtsbijstandverzekeraars, procedures voor tegen DNB en de AFM gebaseerd op het tekortschieten in de rol als toezichthouder. De DSB Bank kon deze deposito´s blijven uitgeven nadat de toezichthouders wisten dat deze een veel groter risico voor spaarders inhielden dan deze konden vermoeden.

 

 

Het vonnis kunt u hier nalezen

Laatst aangepast op donderdag, 30 juni 2011 12:42