• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Curatoren over DSBdepositos

E-mail Afdrukken PDF

 Curatoren: "wij geven u in overweging lid te worden van deze Vereniging"

In een brief van 12 mei 2010 aan de Achtergesteld Deposito houders van de DSB Bank hebben de curatoren gewezen op het feit dat het van grote waarde is dat deze gedupeerden zich verenigen. Onder meer om deze reden geven de curatoren de Achtergesteld Deposito gedupeerden in overweging om lid te worden van de Vereniging DSBdepositos.