• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Lid worden

E-mail Afdrukken PDF

Verenigen is essentieel

.: Lid worden

Lid worden is voor u maar ook voor ons allen van groot belang. Hoe meer leden, hoe meer we met ons allen kans hebben om ons geld terug te krijgen!

Lid worden betekent voor u:
- steun geven dat twee topadvocaten van advocatenkantoor Wijn & Stael uw belangen behartigen inzake de procedures Deposito Garantie Stelsel (DGS), 
   procedure "Koop op Afstand" (KoA) en procedure "aansprakelijkheid DNB/AFM"
- één duidelijk aanspreekpunt voor de curatoren
- input naar de politiek
- Nieuwsbrieven met actuele ontwikkelingen rondom het Achtergesteld Deposito en de verenigingsactiviteiten
- Algemene ledenvergaderingen met het laatste nieuws van de advocaten uit de eerste hand
- invulinstructies voor het indienen van claims; hoe, wanneer, bij wie
- volledige toegang tot alle website-informatie
- vraagbaak per e-mail
- besloten ledenforum
- lid bent van een vereniging waar de bestuursleden zelf ook gedupeerde zijn
- en nog veel meer

Kortom een vereniging van en voor Achtergesteld Depositohouders waarin u ook eventueel zelf kunt participeren in de diverse commissies. 

.: Contributie

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2010 hebben de leden besloten dat de vereniging 3 procedures gaat voeren. Deze procedures betreffen:
1. de procedure Deposito Garantie Stelsel (DGS)
2. de procedure "koop op afstand"
3. de procedure aansprakelijk stellen DNB/AFM

Deze 3 procedures moeten er voor zorgen dat, wij en u ons geld definitief terug krijgen, hoewel dat enige jaren kan duren. De kosten van de drie procedures bedragen meer dan € 1 miljoen. Nadere toelichting op deze procedures kunt u vinden op pagina procedures. Om deze procedures te kunnen financieren is het noodzakelijk om contributie te heffen.

De contributie bestaat uit twee delen. Deze delen zijn:
Deel 1 :
Contributie ter financiering DGS procedure en een gedeelte van de verenigingskosten zijnde € 50 per deel van € 10.000 achtergesteld deposito met een maximum van € 500.
Deel 2 :
Contributie ter financiering van de procedures "koop op afstand" en procedure aansprakelijkheidstelling DNB/AFM plus een deel van de verenigingskosten zijnde € 30 per deel van € 10.000 zonder maximum.

In principe zijn hiermee de kosten van de drie procedures en de verenigingskosten t/m 31-12-2014 gedekt.

Voorbeeld 1:
Stel u heeft een Achtergesteld deposito van € 35.000 of € 40.000 . Dan betaalt u aan contributie: Deel 1 : € 200 en Deel 2 : € 120. In totaal € 320

Voorbeeld 2:
Stel u heeft een Achtergesteld deposito van € 135.000 of € 140.000 . Dan betaalt u aan contributie: Deel 1 : € 500 en Deel 2 : € 420. In totaal € 920

U dient altijd beide delen te betalen om lid te zijn en blijven van de vereniging.

Rechtsbijstandverzekerden van Achmea, ARAG, DAS, SRK en Univé kunnen zonder zelf de contributie te hoeven betalen lid worden van de vereniging. Uiteraard als u ook voor vermogensschade bent verzekerd. In het menu "Rechtsbijstand" vindt u welke label onder welke verzekeraar valt..
Belangrijk is dat u bij uw inschrijving uw polisnummer en dossiernummer vermeldt. Het dossiernummer krijgt u van uw verzekeringsmaatschappij indien u de schade heeft gemeld bij uw rechtsbijstandverzekeraar.


.: Inschrijven

U kunt zich inschrijven middels het inschrijfformulier. U ontvangt een e-mail met de te volgen stappen.
Voordat u lid wordt vragen wij u de statuten en het huishoudelijk reglement door te lezen. Deze vindt u onderaan deze pagina. Mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag.

.: inschrijfformulier

Heeft u meerdere DSB Achtergestelde Deposito rekeningen? Gelieve dan alle DSB Achtergestelde Deposito rekeningen te vermelden.

Zodra we uw inschrijving volledig hebben voltooid, ontvangt u als bevestiging een e-mail waarin u ook uw inloggegevens voor het besloten gedeelte van deze website ontvangt.

Stuurt u de gegevens s.v.p. per post retour? Dit is ons postadres:
Vereniging DSB Deposito's
Arentsburgt 29
3328TA Dordrecht

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Statuten DSBdepositos
Huishoudelijk Reglement

Laatst aangepast op woensdag, 30 januari 2013 19:47